HAZIR DEPO EVİNİZİN YÜKÜNÜ ALIR

 


Avrupa Yakası:
0212 274 60 99
Anadolu Yakası:
0216 417 39 62
Mobil Telefon:
0532 304 99 29
Mail Adres:
info@hazirdepo.com

Hazir Depo,Ev Depo,Depolama - EVRAK DEPOLAMA

EVRAK DEPOLAMA

İnsanlar, değerli bilgi kaynağı oluşturan evraklarını, ileride tekrar kullanabilmek amacıyla çeşitli biçimlerde saklamaya gereksinim duyarlar.

İşletmeler, yasal ve hukuki zorunluluklardan ötürü de bu şekilde davranmaya devam etmek durumundadır.

1980’li yıllardan sonra kayıt yönetiminde küçük ölçekli bir devrim gerçekleşmiş olmasına karşın, Türkiye’de hemen hemen tüm iş kayıtları kâğıt üzerinde de tutulmaya devam edilmektedir.

Elektronik ortamda tutulan belgelerin henüz yaygın kabul görmemesi nedeniyle, değerli bilgiler içeren kayıtların basılı şekilde ve her an ulaşılabilir biçimde saklanması tüm şirket ve işletmeler için giderek artan şekilde önem kazanmaktadır.

Hazır Evrak Depolama Sistemleri, şirket ve kuruluşlara basılı evrak saklama ve bilgiye en kısa ve ekonomik şekilde erişim konusunda profesyonel hizmet vermek amacıyla kurulmuş olup, Arşiv Depolama Sistemleri konusunda çağdaş ve ISO standartlarında çözümler üretmektedir.

BÜRO KAYITLARI BİLİMİ
İş dünyası bilgi çevresinde dönmektedir. Kâğıt, mikro formlar ve manyetik medyaya kaydedilmiş yazışma, sözleşme, fatura, sipariş, rapor ve benzeri bilgiler önemli bir hacim oluşturmaktadır. Günümüzde kayıtların hacmi azalma eğilimi göstermemektedir. Ortalama bir şirkette tüm kayıt hacmi yaklaşık her on yıl içerisinde iki kat artmaktadır. Bu “bilgi patlaması”na ayak uydurabilmek için iş kayıtlarının etkin şekilde ele alınması gerekmektedir.

Düzgün biçimde kodlanmış ve uygulanmış bir kayıt yönetim programı, şirketinizin çıkarları açısından olumlu etkilerde bulunacak bir dizi yarar oluşturacaktır:

• Artık gereksiz hale gelmiş olan kayıtların doldurduğu alan başka amaçlarla kullanılabilecektir.
• Devamlı olarak artmakta olan bir ihtiyaç için sürekli ve sınırsız şekilde yatırım yapmanıza gerek kalmayacaktır.
• Yararlılığını yitirmiş olan kayıtların sistematik olarak atılması masraflı kâğıt birikimini önleyecektir.
• Şirketiniz, kayıtların kazaen ya da bilinçli şekilde imha edilmesi riskinden korunmuş olacaktır.
• Aşırı miktarda büro depolama donanımı satın alınmamış olacaktır.
• Şirket güvenliğinin ihlal edilme olasılığı önlenmiş olacaktır.

Hazir Evrak Depolama Sistemleri, her türlü evrak ve kayıtlarınızın bilgisayar ortamına işlenmesi, depolanarak saklanması ve gerek duyulduğu anda erişilebilmesine olanak tanıyan özel veri tabanı yazılımıyla yukarıda belirtilen tüm avantajlardan azami şekilde yararlanmanızı sağlamaktadır.


 MECİDİYEKÖY  0212 274 60 99

 KÜÇÜKYALİ        0216 417 39 62

                                   0532 304 99 29

Sanal Sunucu